Informacija o prihvaćanju zahtjeva za kvote i raspodjeli po kvotama za određene proizvode od čelika u novom tromjesečju

Dana 1. listopada 2022. godine započinje novo tromjesečje u primjeni kvota 5. kvotne godine za određene proizvode od čelika kako je to propisano Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/159 od 31. siječnja 2019. o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika, sa svim njenim izmjenama i dopunama do 2022/978 (u nastavku Uredba).  
U članku 1. Uredbe propisano je da se carinske kvote otvaraju za uvoz u Uniju svake od 26 predmetnih kategorija proizvoda i za svako od razdoblja navedenih u Prilogu IV.1 i IV.2., u kojima je, uz KN oznaku robe, zemlju podrijetla i redni broj kvote, definiran i opseg kvota po pojedinom tromjesečju svake kvotne godine.
 
Člankom 3.  Uredbe propisano je da predmetnim carinskim kvotama Komisija i države članice upravljaju u skladu sa sustavom upravljanja carinskim kvotama iz članaka od 49. do 54. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije. U članku 51. stavku 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 navedeno je da Komisija za svaku carinsku kvotu dodjeljuje količine na temelju zaprimljenih zahtjeva za dodjelu carinskih kvota prema kronološkom redoslijedu datuma prihvaćanja relevantnih carinskih deklaracija i pod uvjetom da to dopušta preostali saldo carinskih kvota.
 
Slijedom navedenog, a radi iznimnog interesa za primjenu predmetnih carinskih kvota, a budući da je 1. listopada 2022. godine subota u nastavku se napominje sljedeće:
 
  • Zahtjevi za predmetne kvote razmatrati će se od strane Komisije sukladno datumu prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje robe u slobodni promet, što znači da će prioritet u raspodjeli imati zahtjevi za kvote podneseni 1. listopada 2022., odnosno deklaracije prihvaćene u subotu, 1. listopada 2022. godine,
  • Po zahtjevima za predmetne kvote koji će biti podneseni u subotu, nedjelju i ponedjeljak, odnosno 1., 2. i 3. listopada 2022. godine Komisija će vršiti raspodjelu u srijedu, 5. listopada 2022. godine (osim u slučaju da raspodjela bude odgođena) i to na način da će najprije raspodijeliti količine po zahtjevima od 1. listopada, a ukoliko to dopušta preostali saldo (balans) kvota, raspodijeliti će zatim količine po zahtjevima od 2. listopada, a tek nakon toga, ako saldo (balans) kvota dopusti, raspodijeliti će količine po zahtjevima od 3.listopada 2022. godine.

Dakle, iako je 1. listopada 2022. godine subota, odnosno neradni dan Komisije, ne radi se o neradnom danu za zaprimanje deklaracija, budući da se deklaracije u Uniji mogu podnositi 7 dana tjedno, i to 24 sata dnevno.
 
Zaključno, predlaže se gospodarstvenicima da, ukoliko namjeravaju zahtijevati predmetne kvote, zahtjeve za iste, odnosno deklaracije kojima će tražiti primjenu predmetnih kvota, podnesu u subotu, 1. listopada 2022. godine, u koordinaciji i sukladno odobrenju nadležnih carinskih ureda (primjenom instituta carinjenja izvan uredovnog radnog vremena).

Pisane vijesti