Imperial Tobacco Zagreb d.o.o. - prijava maloprodajne cijene cigareta

Tvrtka IMPERIAL TOBACCO ZAGREB d.o.o. prijavila je sukladno Zakona o trošarinama (čl.77., st4.) maloprodajnu cijenu za marku cigareta Davidoff Magenta SSL sa datumom važenja od 17. srpnja 2015. godine.

Tvrtka IMPERIAL TOBACCO ZAGREB d.o.o. prijavila je sukladno čl. 77. st. 1. i 4. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za marku cigareta Davidoff Magenta SSL sa datumom važenja od 17. srpnja 2015. godine.

Marka cigareta za koju je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u Tabelarnom prikazu proporcionalne i specifične trošarine na cigarete utvrđene prema markama cigareta, maloprodajnim cijenama i trošarinskim obveznicima na dan 17.7.2015., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarine i posebni porezi – Maloprodajne cijene cigareta.

Na predmetnu marku cigareta za koju je prijavljena maloprodajna cijena s datumom važenja 17.7.2015. godine ne treba izvršiti popis zaliha te obračunati i platiti razliku trošarine, obzirom da se radi o marki cigareta koja se prvi put stavlja u promet na teritoriju Republike Hrvatske.Pisane vijesti | Obavijesti | Trošarinska postupanja