EMCS faza 4.1 - obavijest

Sukladno Masterplanu za EMCS sustav, a koji se odnosi na višegodišnje planove razvoja i implementacije ovog sustava na razini Europske unije, sve države članice u obvezi su planirati razvoj nacionalnih trošarinskih aplikacija.

Primjena EMCS faza 4.1 obvezna je za sve države članice EU-a od 13. veljače 2024. godine.

EMCS faza 4.1 se u bitnome odnosi na uspostavu sučelja između dvaju računalnih sustava: Automatiziranog sustava izvoza (engl. Automated Export System/AES) i Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (engl. Excise Movement and Control System/EMCS), dakle između sustava AES i EMCS.

Pravni okvir za primjenu ove faze EMCS-a predstavlja:

  • Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27.2.2023.).

Temeljni dokumenti za razvoj EMCS faze 4.1 sustava su:

  • TES-RSD-DDNEA v3.14 (Release Scope Document)

  • DDNEA v3.14 (Design Document for National Excise Applications)

  • DDNEA KE list for EMCS Phase 4.1 v1.40

  • Corrected 801_815XSDs

  • FESS v4.12 (Functional Excise System Specification)

  • FESS KE list for Phase 4.1 v1.20

Sve relevantne obavijesti i dokumentaciju vezano uz razvoj i primjenu EMCS faze 4.1 Carinska uprava će redovno objavljivati na svojim mrežnim stranicama.Pisane vijesti