Donesena je Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Slika /slike/4556/shutterstock_132509039_cr.jpg

Uredba o visini trošarine na  cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 109. od 25. studenoga 2016. godine i stupa na snagu 1. prosinca 2016. godine.
 

Na temelju članka 75. stavka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 do 120/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje kojom se mijenja visina trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje tako da od 1. prosinca 2016. godine trošarina iznosi:
 
•     na cigarete
 
-     specifična trošarina 275,00 kuna za 1000  komada cigareta,
 
-     proporcionalna trošarina 36 % od maloprodajne cijene cigareta, te
 
-     minimalna trošarina na cigarete 671,00 kuna za 1000 komada cigareta
 
•     na sitno rezani duhan

-     600,00 kuna za jedan kilogram
 
•     na ostali duhan za pušenje

-     600,00 kuna za jedan  kilogram
 
Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezni su popisati zalihe cigareta s početkom dana 1. prosinca 2016. godine,  kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.
 
Također, gore navedene osobe dužne su  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT)  putem aplikacije e-Trošarine.
 
Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti  Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od  1. prosinca do 5. prosinca 2016. godine, zaključno do 16 sati.
 
Datum važenja  povećanih maloprodajnih cijena je 6. prosinca 2016. godine.
 
Za marke cigareta za koje će biti prijavljeno povećanje maloprodajne cijene s datumom važenja 6.12.2016. godine, trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete  u obvezi su izvršiti popis zaliha na  kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (5.12.2016.), kao i  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC)  putem aplikacije e-Trošarine.
 
Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 6.12.2016. biti će objavljeni dana 5.12.2016. godine.

Pisane vijesti