Carinski službenici pronašli sitno rezani duhan

  • Slika /9562/Slika 1.jpg
  • Slika

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Rijeka pregledom teretnog vozila i stambenog prostora na području Rijeke pronašli su 240,80 kilograma sitno rezanog duhana.

Naime, provodeći pojačane mjere nadzora carinski službenici PJ - Službe za mobilne jedinice Rijeka dana 11. lipnja 2021.god. izvršili su pregled teretnog vozila i stambenog prostora na području Rijeke prilikom čega su pronađene veće količine sitno rezanog duhana koji nije bio obilježen duhanskim markicama MF RH.
 
Pregledom vozila i stambenog prostora pronađeno je ukupno:
-  240,80 kilograma sitno rezanog duhana

Protiv prekršitelja biti će podnesena kaznena prijava te Zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 207.088,00 kuna. Pronađena roba i vozilo su oduzeti.

Pisane vijesti