Carinska uprava sudjeluje u ENTRANCE projektu

Slika /8907/shutterstock_110315702.jpg

ENTRANCE projekt (EfficieNT Risk-bAsed iNspection of freight Crossing bordErs) započeo je 13.listopada 2020., a u kojeg je uključeno 16 partnera među kojima i Ministarstvo financija, Carinska uprava.

Projekt je usmjeren za jačanje kapaciteta učinkovitog pregled prekograničnog tereta, te je isti  financiran iz EU Horizon 2020 programa za istraživanja i inovacije.

Carinske službe, kao čuvari EU granica, vide sve veće izazove u svojoj misiji otkrivanja i zapljena maksimalno mogućih količina nezakonite robe koja je na putu ulaska u EU. Pojavljuju se nove prijetnje, od krivotvorenih proizvoda, preko novih psihoaktivnih supstanci, pa sve do osjetljive tehnologije koja se može koristiti i na zakonit i na nezakonit način (dual-use), kao i nuklearnih i radioaktivnih materijala i supstanci. Kako bi ojačali kapacitete carinskoj službi na granici i omogućili im da se usmjere na otkrivanje i pregled visoko-rizičnih pošiljki bez usporavanja tokova zakonite trgovine, potrebne su inovativne tehnologije kombinirane s mehanizmima za suradnju I dijeljenje provjerenih podataka. 

Stoga je na EU razini pokrenut trogodišnji projekt financiran EU sredstvima pod nazivom “EfficieNT Risk-bAsed iNspection of freight Crossing bordErs without disrupting business”, tj. ENTRANCE projekt, koji će se baviti ovim izazovom . Radit će na razvoju, primjeni i testiranju, kroz ispitivanja na terenu, objedinjenog alata za uporabu korisnicima za ne-intruzivne preglede utemeljene na analizi rizika pošiljki prekograničnog tereta.

Više info: entrance-arttic@eurtd.com
 

Pisane vijesti