Carinska uprava i u 2018. ostvarila uspješne rezultate rada

Slika /slike/Vijesti/6401/shutterstock_72777469.jpg

Temeljem ključnih pokazatelja rezultata u najvažnijim područjima rada, Carinska uprava je i u 2018. godini uspješno usmjerila svoje aktivnosti kako na pozitivno prikupljanje prihoda, tako i na ciljano otkrivanje i sankcioniranje nezakonitih radnji.

Temeljem ključnih pokazatelja rezultata u najvažnijim područjima rada, Carinska uprava je i u 2018. godini uspješno usmjerila svoje aktivnosti kako na pozitivno prikupljanje prihoda, tako i na ciljano otkrivanje i sankcioniranje nezakonitih radnji.
 
Ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 25.515.432.885 kuna koji su u usporedbi s prethodnom godinom (2017.) povećani za 7,2 %.
Udjel ukupnih prihoda koje ostvari Carinska uprava u ukupnim prihodima Državnog proračuna RH iznosi 20,10 posto.
Od ukupnih prihoda Carinske uprave najveći udio prihoda - 62,2 posto (ukupan iznos od 15.872.315.338 kn) ostvaren je od trošarina i posebnih poreza (na energente, duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, automobile i motorna vozila, kavu i bezalkoholna pića). Prihodi od trošarina i posebnih poreza u 2018., povećani su za 4,8 % u odnosu na 2017. godinu.

Također, od ukupno prikupljenih prihoda sa osnove carine i carinskih davanja (349.761.450 kuna)  80 % istih uplaćeno je u zajednički proračun Europske unije (iznos od 272.361.394 kn).Carinska uprava u 2018. godini obradila je više od 3 milijuna carinskih deklaracija i dokumenata u postupcima uvoza, izvoza i provoza roba u svim vidovima prijevoza (cestovni, željeznički, pomorski, zračni, poštanski promet).

Provodeći mjere nadzora tijekom 2018. godine:
Pokrenuto je ukupno 12 884 prekršajna postupaka (od kojih je 12 750 izdanih prekršajnih naloga i 134 optužna prijedloga). Na 83 % izdanih prekršajnih naloga nije uložen prigovor te su isti sukladno zakonskim rokovima postali i pravomoćni. U 3.839 slučajeva gdje su utvrđene nezakonitosti, a radilo se o nehajnom počinjenju primijenjen je institut načela oportuniteta- ne izricanja kazne zbog ekonomičnosti postupka i ne svrsishodnosti kažnjavanja. 

Najveći broj izdanih prekršajnih naloga temeljen je na kršenju odredbi Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU (3 855 prekršaja- uglavnom prekršaji počinjeni  zbog nepravilnosti kod uvoza, izvoza i provoza roba u teretnom i putničkom prometu), zatim Općeg poreznog zakona (2.799) i Zakona o trošarinama (2.759).

Slijedom izrečenih prekršajnih sankcija, ukupno je u 2018. godini, obračunato 58.285.607 kn novčanih kazni. Podneseno je ukupno 30 kaznenih prijava nadležnim državnim odvjetništvima, a procjena nastale štete počinjenjem tih djela procijenjena je na 45,3 milijuna kn.

Zaplijenjeno je:
  • 17.688.459 komada različitih vrsta i marki cigareta,
  • 76,3 tone duhana (u 2017. godini zaplijenjeno je 7.177.251 komada cigareta i 48,4 tone duhana),
  • 1.475,8 kg marihuane,
  • 19 282 komada lijekova koje sadrže narkotike,
  • 257 047 EUR nezakonito prenesenog novca,
  • 107 211 komada proizvoda kojima se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva.
 
Više o načinu radu i aktivnostima koje provode carinski službenici možete pogledati u video prilogu:
 
 

Sve novosti kao i relevantne informacije o radu Carinske uprave, mogu se redovno pratiti na web stranici:   https://carina.gov.hr/ .

Pisane vijesti