Carinska uprava i HUP održali panel raspravu o borbi protiv nelegalne trgovine duhanskim proizvodima

Slika /11779/slika glavna.jpg

U Zagrebu 12. prosinca 2022. održana je panel rasprava na temu najnovijih trendova u borbi protiv nezakonitih aktivnosti i nelegalne trgovine duhanskih proizvoda kao i očekivanja na tom području, a nakon ulaska RH u Schengenski prostor, na kojoj su sudjelovali: Carinska uprava, Hrvatska udruga poslodavaca, Ministarstvo unutarnjih poslova, Kriminalistička policija, predstavnici carinske službe Republike Slovenije i Republike Mađarske.

Hrvatska je napravila puno u suzbijanju nelegalne trgovine duhanskim proizvodima, a neke od najvažnijih mjera su uvođenje sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda, povećanje nadzora koje je rezultiralo pozitivnim rezultatima u rastu zapljena, kao i smanjenje količine dozvoljenog unosa duhanskih proizvoda iz država koje nisu članice EU.

”Negativne posljedice ovih nezakonitih aktivnosti nisu samo u gubitku prihoda, odnosno financijske naravi, već je to i visok rizik za zdravlje potrošača jer najčešće takvi proizvodi nisu u skladu s propisima o označavanju ili propisima o zdravstvenoj ispravnosti. Prateći i analizirajući pojavne oblike nezakonitih radnji, na osnovu raspoloživih podataka i prikupljenih informacija, suradnjom sa susjednim i drugim EU državama članicama i institucijama, s nacionalnim institucijama, pa i s industrijom, nastoji se kontinuirano usmjeravati aktivnosti na sve moguće kritične točke, prvenstveno kako bi se prevenirale, a onda, i što uspješnijim otkrivanjem i većim zapljenama, umanjile štetne posljedice ovih oblika nezakonitih radnji. Tako je primjerice u 2021. Carinska uprava zaplijenila više od 18 milijuna različitih marki i vrsta cigareta, te preko 90 tona duhanskih prerađevina (rezanog duhana, duhana u listu, duhana za nargile), a u 2022. godini više od 3.5 milijuna cigareta i 72 tone duhana. Iz trendova koje pratimo razvidno je da se u zadnjih pet godina bilježi snažan intenzitet suzbijanja krijumčarenja cigareta, što ima za posljedicu svođenje tog oblika krijumčarenja na najniže povijesne razine od osamostaljenja RH. U pogledu duhana (duhanske sirovine i sitno rezanog duhana) također se bilježe značajna sužavanja ilegalnog tržišta, čemu je, smatramo, u najvećoj mjeri doprinio ciljani i  usmjereni operativi rad carinske i policijske službe, kao i moderan normativni okvir kojim se uveo represivni instrumentarij prema svim pojavnim oblicima šverca. Osim toga, izrazito je pojačana otkrivačka djelatnost carinske službe na vanjskim granicama EU, a što sve ukupno treba sagledavati kao pripremu za ulazak RH u Schengenski prostor, koji u naravi, između ostaloga, zahtijeva i snažan angažman tijela nadzora u odgovoru na promijenjeni regulatorni okvir“, izjavio je Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave, Ministarstva financija Republike Hrvatske.
 
U EU se bilježi rast potrošnje ilegalnih cigareta, dok u Hrvatskoj taj udio nastavlja padati te se smanjio na 6 posto, pokazalo je izvješće KPMG-a o potrošnji ilegalnih cigareta u EU. Ipak, i dalje imamo relativno visok udio rezanog duhana koji dolazi na tržište bez plaćanja trošarina i poreza u RH, pokazalo je istraživanje IPSOS-a, zbog čega je važan kontinuiran napor u suzbijanju nelegalnih tokova.
 
Iz HUP-a su pozdravili sve bolje rezultate u borbi sa nelegalnom trgovinom duhanskim proizvodima u Hrvatskoj i trend pada potrošnje nelegalnih duhanskih proizvoda. Naglasili su da je ključno nastaviti s napretkom domaćeg regulatornog okruženja koje mora imati na umu činjenicu da graničimo s državama u kojima su cijene duhanskih proizvoda značajno niže što znači da kontinuirano postoji poticaj za uspostavljanje nelegalnih tokova prema Hrvatskoj, a nakon ulaska RH u Schengen, preko Hrvatske prema ostatku EU tržišta.
 
”U HUP-u vidimo izražene pozitivne efekte ulaska u Schengen, no isto tako moramo biti svjesni da će to pred državne institucije postaviti dodatan izazov u kontroli nelegalnih tokova, a tu je svakako u kontekstu Hrvatske i dalje prisutni problem nelegalnog tržišta duhanskim proizvodima, u kojem ostvarujemo napredak, ali je on i dalje prisutan. Visoka razina ilegalnih duhanskih proizvoda nije problem samo za industriju i trgovce, već sa sobom nosi značajne ekonomske i društvene implikacije. Pristupanje zajedničkom graničnom prostoru donosi novi izazove poput promjene u načinu prodaje i dostave ilegalnih proizvoda, ali kao članica Schengena moramo biti jako aktivni u procesu donošenja novih regulativa poput nove Direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda. Naime, bilo kakvo naglo značajnije podizanje minimalnih trošarina na te proizvode u Hrvatskoj može ozbiljno utjecati na povećanje nelegalne trgovine s obzirom da graničimo s državama koje imaju značajnije niže cijene duhanskih proizvoda. Kako bi sačuvali sve dobro što je na tom polju bilo rađeno do sada, moramo biti oprezni u osiguravanju kvalitetnog regulatornog okruženja”, izjavila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti