Bjanko-zadužnica i zadužnica – obavijest trošarinskim obveznicima

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Značajno su izmijenjene odredbe koje se odnose na uređenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“ br. 114/2023, između ostaloga, izmijenjene su odredbe koje se odnose na uređenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te je brisan članak 21. stavka 10. Pravilnika prema kojem se odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga nije moglo izdati ako je podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju pretežno obavljao trošarinske radnje koje su uključivale skladištenje i/ili trgovinu trošarinskim proizvodima.
Dakle, radilo se o odredbi prema kojoj su mogućnost podnošenja bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja imali samo proizvođači trošarinskih proizvoda.
 
Ovom izmjenom, mogućnost podnošenja bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg trošarinskog duga se pruža svim trošarinskim obveznicima koji moraju podnijeti instrument osiguranja trošarinskog duga (ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, registriranom primatelju, povremeno registriranom primatelju, registriranom pošiljatelju, trošarinskom zastupniku za prodaju na daljinu/prodavatelju iz druge države članice kod prodaje na daljinu, ovjerenom primatelju, povremeno ovjerenom primatelju, uvozniku koji duhanske prerađevine pušta u slobodan promet na teritoriju RH, korisniku posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 115. Zakona o trošarina te korisniku posebnog odobrenja za poslovanje s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom, energentima za pogon i ostalim energentima iz članka 51. Zakona o trošarinama puštenim u potrošnju), neovisno o tome radi li se o proizvođaču ili trgovcu trošarinskih proizvoda, pri čemu se u postupku odobravanja te mogućnosti stavlja naglasak na potpunu pouzdanost te financijsku stabilnost gospodarskog subjekta.
 
Od 1. veljače 2024. godine u primjeni je nova „Uputa br. 2/24 za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te instrumenta osiguranja plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na dodatnu vrijednost pri stjecanju rabljenih motornih vozila“, kojom je u točki 4.3 detaljno propisan način podnošenja zahtjeva za bjanko-zadužnicu i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te postupanje Carinske uprave u vezi s odobravanjem zahtjeva.
 
Zaključno, s obzirom na ranije normativno uređenje, radi se o značajnoj izmjeni s ciljem smanjenja troškova administriranja trošarinskih obveznika te pozivamo trošarinske obveznike koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz citirane Upute da nadležnom carinskom uredu podnesu zahtjev za bjanko-zadužnicu i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.   
 

Pisane vijesti