Provedbena Uredba komisije (EU) br. 428/15 kojom se mijenja Uredba za provedbu carinskog zakonika Zajednice br. 2454/93 u pogledu pravila podrijetla koja se odnose na opći sustav povlastica (GSP) i preferencijalne tarifne mjere za neke zemlje i teritorije

Slika /arhiva/Slike/Novosti/CarinaNovosti_2093_201504021506523022.jpg

EK je donijela provedbenu Uredbu kojom se mijenja UPCZ u nekoliko bitnih elemenata koji se tiču sadašnje i buduće provedbe odredbi bitnih za primjenu pravila podrijetla:

  •   izmjena koja se tiče autonomnih trgovačkih mjera (ATM) odnosno čl. 109. Uredbe za provedbu carinskog zakonika Zajednice, te ova izmjena stupa na snagu odmah, 21. ožujka 2015. (obvezan unos u polje 7 EUR.1 certifikata kada se na preferencijalno podrijetlo poziva temeljem ATM-a).  Ova odredba se odnosi na uvoz iz Moldove, Ukrajine i Kosova.

 

  •   izmjena 2 članka koja stupaju na snagu i primjenjuju se retroaktivno od 1.1.2015. (a tiču se GSP sustava)

- čl. 97.l) kojem  se dodaje st. c) (vezano uz naknadno izdavanje FORM A certifikata)

- čl. 74. - tzv. non-alteration pravilo: u slučaju sumnje na neopravdanu manipulaciju robom ishođenje tzv. certifikata o sukladnosti (ne-manipulaciji) robe od strane deklaranta

 

  •  dopuna pravne osnove za razvoj i uspostavu budućeg IT sustava REX – ovlaštenih izvoznika za podrijetlo.

 

Uredba je objavljena u Službenom listu EU 14. ožujka 2015. (OJ L 70, 14.3.2015, p. 12) te je stupila na snagu 21. ožujka 2015. Primjena REX sustava kako je opisan u ovim izmjenama biti će moguća od 1.1.2017., nakon završetka razvoja IT aplikacije za REX.

 

Detaljnije pojašnjenje pogledati u dokumentu čiji link je u nastavkuPisane vijesti