Popis ovlaštenih otpremnika na graničnim prijelazima

Batina
 
Schenker
Bajakovo
 
Croatiašped
Interšped Vukovar 
Tempo
Viator&Vektor projekti
Zagrebšped
Erdut Interšped Vukovar
Primacošped
Tempo
Gunja  
Ilok Interšped Vukovar
Jasenovac Zagrebšped
Kamensko Centar za kombinirani transport Zagreb
Trast  otpremništvo
Karasovići Centar za kombinirani transport Zagreb
Primacošped
Klek Primacošped
Ličko Petrovo Selo Croatiašped
Interšped Vukovar
Zagrebšped
Maljevac Zagrebšped
Nova Sela Centar za kombinirani transport Zagreb
Đugum
Jadroagent
Slavonski Brod Croatiašped
Interšped Vukovar
Zagrebšped
Slavonski Šamac Cetra
Tempo
Trast otpremništvo
Stara Gradiška Croatiašped
Interšped Vukovar 
Presečki
Tempo
Viator&Vektor
Zagrebšped
Strmica Jadrantrade
Tovarnik Interšped Vukovar
Tempo
Zagrebšped
Vinjani Donji Centar za kombinirani transport Zagreb
Trast otpremništvo
Vinjani Gornji Centar za kombinirani transport Zagreb
Zaton Doli Notes Biro
Županja Tempo
Trast otpremništvo
Zagrebšped
Županjašped