Riječ ravnatelja

Poštovani posjetitelji,

dobro došli na web stranice Ministarstva financija, Carinske uprave  gdje će vam na jednostavan, razumljiv i funkcionalan način biti dostupne značajne teme i s njima povezani dokumenti, relevantni za djelokrug rada Carinske uprave.  

U današnjem informatiziranom i elektronički naprednom društvu koje se razvija brže nego možemo zamisliti i složeni sustavi kao što su carinsko, trošarinsko i nadzorno postupanje koje provodi Carinska uprava, prilagođavaju se i postaju neizostavna sastavnica modernih tehnoloških komunikacijskih alata.

Naime, Carinska uprava kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija obavlja poslove utvrđivanja i naplate carina, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanju, provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja, zašite i sigurnosti tržišta i društva te stvaranja najpovoljnijih uvjeta za učinkovito funkcioniranje tržišta Carinske unije, uz učinkovit nadzor nad vanjskim granicama Europske unije. 

U okviru tako širokog djelokruga rada u području  primjene europskog i nacionalnog carinskog, trošarinskog i poreznog zakonodavstva,  jasne, pravovremene i dostupne informacije ključ su ostvarenja strateških ciljeva moderne javne uprave. 

Razvijena informacijska tehnologija koju danas koristi Carinska uprava posebice u primjeni koncepta e- Carina, a i s njom povezani svi ostali informatički sustavi, među kojima i funkcionalnosti ove web stranice,  omogućavaju krajnjim korisnicima neprekidnu dostupnost i pravovremenost svih servisa i informacija relevantnih za postupanje, a ujedno pružaju i standardizirano, moderno i jednostavno informiranje o funkciji, nadležnostima i lokaciji ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

Osim ostvarenja svoje fiskalne i zaštitne uloge, Carinska uprava će pružanjem brzih i pouzdanih usluga u kontekstu poticanja pozitivne poduzetničke okoline i razvoja standarda dostupnosti e-javnih usluga građanima, uz  korištenje novih informacijskih tehnologija biti spremna razvijati i prilagođavati svoje djelovanje i u budućnosti.

Dostupnost, transparentnost i kvaliteta informiranja putem web stranice važna nam je obveza ali i neprestani izazov u održanju kontinuiteta modernizacije Carinske uprave.

Pomoćnik ministra financija i
ravnatelj Carinske uprave

mr.sc. Hrvoje Čović