Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere pruža stručnu pomoć i vrši koordinaciju poslova svih nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod istih te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.