Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda.