Webinar Europske komisije „Uspostava mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)“ – obveze uvoznika

Slika /slike/Slike za objave za web/otvoreni podaci.jpg

Sukladno Uredbi (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM), od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2025. nastupa prijelazno razdoblje u kojem se obvezuju uvoznici izvještavati Komisiju o uvozu robe koja je obuhvaćena CBAM Uredbom. 

Kako bi se uvoznici pripremili i razumjeli aspekt predstojećih obaveza, Komisija organizira šest webinara koji pokrivaju opće značajke CBAM-a kao i specifičnosti svakog sektora (željezo i čelik, aluminij, cement, gnojiva, električna energija i vodik).
 
Zainteresirani dionici pozvani su da se registriraju i sudjeluju u webinarima te će imati mogućnost postavljanja pitanja na koja će se odgovarati uživo.
 
Prvi webinar održat će se 15. rujna 2023. na temu iz sektora cementa putem „Zoom“ platforme, prijave i informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://customs-taxation.learning.europa.eu/local/mvpdgtaxud/pages/events/view.php?key=419.
 
Stručnjaci CBAM-a predstavit će opće aspekte Mehanizama za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) i podijeliti specifične informacije za cementni sektor. Predavanje će se sastojati od prezentacija i interaktivnih dijelova za odgovore na pitanja sudionika.
 
Ukoliko uvoznici neće moći prisustvovati navedenom webinaru, snimka istog bit će objavljena na Customs & Tax EU Learning Portal-u.

Stranica