Uredba o provedbi carinskih mjera u svezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva

Dana 28. travnja 2006. godine Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 70. stavka 3. Carinskog zakona („Narodne novine“, broj 78/99, 117/99, 73/2000, 92/2001, 47/2003 i 140/2005) donijela Uredbu o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva, čime je nastavljen proces usklađivanja cjelokupnog hrvatskog carinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

            Uredbom su predviđena pojednostavljenja formalnosti oko odobravanja provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva uvođenjem propisanih obrazaca,  i to obrasca zahtjeva za poduzimanjem carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, te obrasca izjave u skladu sa člankom 9. Uredbe o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji osnovana sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva. Također, propisan je i obrazac zapisnika o uzimanju uzoraka sukladno članku 15. Uredbe o provedbi carinskih mjera u svezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva.Pisane vijesti