Prijavljena maloprodajna cijena za novu marku cigareta

Slika /10094/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  JT International Zagreb d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za novu marku cigareta Camel Essential Brown s datumom važenja od 16. siječnja 2022. godine.

Marka cigareta za koje je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 16.01.2022., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.
 

Pisane vijesti