Obavijest – nije dozvoljeno naknadno upisivanje PDV IOSS broja u UCD

Slika /11542/Slika informacije općenita.jpg

Dopunom  postojećeg Priručnika za uvoz i izvoz pošiljaka male vrijednosti  – paket o PDV-u u e-trgovini „Smjernice za države članice i trgovinu”, nakon 1. studenog 2022. godine više neće biti  dozvoljeno mijenjanje, naknadno upisivanje ili brisanje PDV IOSS broja, nakon što je roba puštena.

 

Carinska uprava je od 1. srpnja 2021. godine započela primjenu novih pravila deklariranja pošiljaka koje se putem e-trgovine unose na područje EU/RH.
 
Sukladno novim pravilima, za pošiljke koje su nabavljene putem e-trgovine i koje se unose na područje EU/RH može se podnijeti H7 deklaracija pod uvjetom da stvarna vrijednost pošiljke ne prelazi 150 EUR i da roba koja se unosi nije predmet zabrane ili ograničenja, kao i da se ne radi o alkoholnim ili duhanskim proizvodima te parfemima i toaletnim vodama.
 
Pri tome za takve pošiljke se primjenjuje carinsko oslobođenje sukladno čl. 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici, dok se PDV naplaćuje:
 
  • Putem IOSS postupka koji predviđa da je kupac u trenutku kupovine platio PDV prodavatelju ili
  • U trenutku carinjenja odnosno primitka pošiljke od strane poštanskog ili kurirskog operatera.
 
Ako se primjenjuje IOSS postupak u UCD mora biti naznačen PDV IOSS broj prodavatelja ili e-sučelja. Pri tome, naglašava se da PDV IOSS broj mora biti proslijeđen od strane pošiljatelja (prodavatelja ili e-sučelja) i zahtijevan u trenutku podnošenja uvozne carinske deklaracije (ili u obliku H7 ili u obliku redovne uvozne deklaracije – H1).
 
Sukladno različitim praksama carinskih službi na području EU, kao i zbog dosadašnjih zlouporaba PDV IOSS broja,  Glavna uprava za carinu i poreze je dopunila postojeći Priručnik za uvoz i izvoz pošiljaka male vrijednosti – paket o PDV-u u e-trgovini „Smjernice za države članice i trgovinu”. (dostupno na: https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/7bfb45b8-1f40-48b5-88e0-07960bf7ff9e_hr?filename=TAXUD-2022-00827-00-00-HR-TRA-00.pdf.
Novom verzijom ovog priručnika, od 15. rujna 2022. godine, nije dozvoljeno mijenjanje, naknadno upisivanje ili brisanje PDV IOSS broja, nakon što je roba puštena.
 
Samo u slučaju da je prvotno poslan pogrešan PDV IOSS broj u UCD, kao što je npr. greška u pisanju tog broja i slično, dozvoljeno je naknadno podnijeti UCD s ispravnim PDV IOSS brojem.
 
U slučaju ako je primatelju naplaćen PDV i od strane prodavatelja i u trenutku uvoza, primatelj se mora obratiti prodavatelju radi povrata PDV-a.
 
Navedeno se primjenjuje od 1. studenog 2022. godine.

Stranica