Korisne informacije za carinsko postupanje vezano uz agresiju u Ukrajini – najčešća pitanja i odgovori

Europska komisija je objavila dokument pod nazivom „AGGRESSION AGAINST UKRAINE - Customs related questions – FAQ“ u kojem daje objedinjeni popis najčešćih pitanja i odgovora vezanih uz carinsko postupanje kod primjene EU mjera zbog agresije na Ukrajinu.

Najčešća pitanja i odgovori u carinskom postupanju kod primjene EU mjera zbog agresije na Ukrajinu (FAQ) - Izvorni dokument na engleskom jeziku nalazi se na slijedećem linku.

Najčešća pitanja i odgovori u carinskom postupanju kod primjene EU mjera zbog agresije na Ukrajinu – hrvatska verzija.

Važna napomena: nakon objave dokumenta FAQ Europska komisija donijela je dvije nove Uredbe:
  • UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
 
  • UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/577 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji na Ukrajinu
 
Primjere iz dokumenta „Najčešća pitanja i odgovori“ treba tumačiti u skladu s novim Uredbama do objave službeno ažuriranog dokumenta FAQ od strane Europske komisije.  
 

Stranica