Zakon o potvrđivanju Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj europi (SELEC)

  • 24.11.2010 - Zakon o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj europi (SELEC) (NN-MU 5/12) - link
  • 9.12.2009 - Zakon o potvrđivanju Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj europi (SELEC) (NN-MU 5/11) - link