Ugovor o sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala (SECI)

  • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi – SECI regionalnog centra ( SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala (NN-MU 11/00) – 6.10.00.g. - link
  • 18.12.2007 - Uredba o provedbi Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi – SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala (NN-MU 13/01) – 7.12.01.g. ( više o SECI centru na web stranici: www.secicenter.org ) - link