Pristupanje Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO)

 • 18.12.2007 - Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije NN-MU 13/00) - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 14/00) - 24.11.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između država stranaka Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga (NN-MU 14/01) - 27.12.01.g. - link
 • 18.12.2007 - Ispravak Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Sporazuma između država stranaka Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga (NN-MU 1/02) - 21.01.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Sporazuma između država stranaka Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga (NN-MU 3/02) - 22.02.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organizirano (NN-MU 10/93) - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala (NN-MU 13/93) - 29.10.93.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije u borbi protiv ilegalne trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, te protiv organiziranog kriminala (NN-MU 13/93) - 29.10.93.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala (NN-MU 2/02) - 6.02.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji u suzbijanju međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala (NN-MU 4/02) - 15.03.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i drugih vrsta nezakonitih djelatnosti (NN-MU 6/02) - 10.05.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Odluka o objavi memoranduma o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruženja policijskih načelnika, Kraljevskog tužiteljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, Carinskog trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, Imigracijske službe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (NN-MU 11/02) - 6.09.02.g. - link