Upute za carinske otpremnike

TEHNIČKI PREDUVIJETI

Preporučena minimalna konfiguracija osobnog računala (PC):

 • Pentium 120 MHz,
 • 32 MB RAM,
 • OS Win95/98/NT/2000/XP.

Preporučena propusnost Internet veze:

 • 33.600 kbps.

Preporučeni Web preglednik:

 • MS Internet Explorer v5.0 ili viša,
 • Ostali Web preglednici koji podržavaju okvire i SSL komunikaciju. (Uspješna testiranja su provedena sa MS IE v4.0 i v5.0 te Netscape Comunicator-om v4.06 i v4.72)

Korištena kodna stranica:

 • ISO-8859-2. (Preporuka je koristiti automatski odabir kodne stranice.)

Za ispravan rad aplikacija potrebno je omogućiti korištenje “kolačića” (eng. Cookies). Aplikacije rade isključivo preko HTTPS protokola (HTTP preko SSL-a). Pošto se za SSL potrebe na poslužiteljskoj strani koristi certifikat koji nije certificiran kod službenog CA pružaoca usluga, potrebno je isti uzeti preko Interneta korištenjem aplikacije "Ovlaštenja špeditera", te ga pohraniti u bazu certifikata koja se nalazi uz Web preglednik.

PODEŠAVANJE WEB PREGLEDNIKA MS INTERNET EXPLORER

Da bi se povećalo vrijeme timeout-a kod SSL session-a na strani MS Internet Explorer klijenta (web preglednika) potrebno je u MS Windows Registry dodati sljedeću postavku (dolje navedena vrijednost "timeout-a" je 1 sat):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL]

"ClientCacheTime"=dword:3600000 (decimalno)

(Vrijednost "ClientCacheTime" parametra predstavlja vrijednost "timeout-a" u milisekundama.)

PRIJAVA KORISNIKA NA SUSTAV APLIKACIJE SE NALAZE NA WEB

 • Aplikacije se nalaze na adresi: http://www2.carina.hr.
 • Nakon prve prijave (login-a) na sustav potrebno je promijeniti inicijalnu lozinku (sustav zahtijeva od korisnika da unese novu lozinku).
 • Maksimalno trajanje login sesije iznosi 1 sat. Nakon isteka login sesije potrebno je ponoviti "login" proceduru (sustav automatski šalje "login" formu). Ako korisnik nije aktivan dulje od 30 minuta login sesija se raskida i potrebano je ponoviti login proceduru.
 • Ako se koristi MS Internet Explorer Web preglednik, tada je potrebno u MS Windows Registry dodati parametar koji povećava SSL "cache timeout" (vidjeti uputstva za "Podešavanje Web preglednika MS Internet Explorer").
 • Pravila kod odabira lozinke za pristup sustavu:

 • Minimalna dužina lozinke: 7 znakova;
 • Lozinka mora sadržavati minimalno 4 (od kojih su barem 3 različita) znaka abecede (a-z, A-Z; nisu dozvoljeni naši znakovi), te barem 1 znak koji nije slovo (brojke 0-9; posebni znakovi: `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./ );
 • U lozinci nije dozvoljeno koristi prazna mjesta;
 • U lozinci nije dozvoljeno ponavljati više od 2 ista znaka jedan za drugim;
 • Lozinka traje 90 dana od njene promjene nakon čega je istu potrebno promijeniti;
 • Nakon 4 uzastopne greške kod upisa lozinke dolazi do zaključavanja korisničkog računa na 30 min.
 • Ukoliko u međuvremenu zaboravite svoju lozinku, te vam administrator u APIS IT-u istu postavi na inicijalnu tada trebate prilikom ponovnog prijavljivanja s inicijalnom lozinkom, koja ima 6 znakova, dodati i sedmi znak slovo “a” (npr: abc123a).

PRIJAVA PROBLEMA NA HELP-DESK

Prijavu podnosi "administrator" tvrtke/otpremništva (osoba koja je zadužena za administraciju korisnika i komunikaciju prema GZAOP-u); nazvati jedan od sljedećih tel. brojeva:

 • 01/3855-003
 • 01/3855-004
 • 01/3855-005

Kod prijave problema potrebno je:

 • Predstaviti se sa podacima: podaci o aplikaciji (npr. "Internet aplikacija za unos carinskih deklaracija"), ime tvrtke, USERID (npr. CX001).
 • U kratkim crtama pojasniti problem (npr. web stranica http://www2.carina.hr je nedostupna, aplikacija javlja grešku tu i tu, ...).
 • Potrebno je operateru na Help-Desku prijaviti Vaše ime i prezime, telefonski broj na koji Vas se može nazvati, te e-mail adresu.

Operateri na Help-Desku samo zaprimaju prijavu o problemu i nisu u mogućnosti odmah riješiti problem osim u jednostavnijim slučajevima. Prijavljeni problemi se rješavaju u radno vrijeme od 8:00 do 16:00 sati

DOSTUPNOST APLIKACIJA

Web aplikacije su raspoložive veći dio dana, sedam dana u tjednu. Vrijeme kada aplikacije nisu dostupne je slijedeće:

 • radnim danom i subotom od 1 do 2 sata u noći
 • nedjeljom od 1 do 10 sati u jutro

Iznimka je slučaj kvara ili hitna intervencija. O svakom dužem planiranom zastoju biti će obaviješteni administratori tvrtke/otpremništva.

UPUTE ZA PRIJAVU KORISNIKA ZA RAD SA APLIKACIJAMA

Postoje dva stupnja prijave korisnika aplikacija:

 1. Prijava tvrtke (otpremništva) i administratora
 2. Prijava dodatnih korisnika

Da bi administriranje korisničkih userida i dozvola bilo jednostavnije, a i pod kontrolom samog korisnika, aplikacijom "Ovlaštenja špeditera" korisniku se omogućava predavanje zahtjeva za dodjelu ovlaštenja.
Aplikacija "Ovlaštenja špeditera" omogućava:

 • upis podataka o sjedištu tvrtke (otpremništva), i dodjelu autorizacije za dostup do podataka IS Carinske uprave,
 • dodjelu autorizacije administratorima u tvrtki (otpremništvu)

Administratori:

 • podnose zahtjev za dodjelu userid-a i dozvola za rad novim korisnicima,
 • imaju uvid u podnesene zahtjeve kao i mogućnost promjene podataka, reset lozinke (vraćanje počenog postava) i deaktiviranje (brisanje) usera.

Za gore navedene prijave koriste se sljedeći obrasci:

REGISTRACIJA TVRTKE (OTPREMNIŠTVA)

PRVO PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Da bi tvrtka/otpremništvo dobilo dozvolu za rad u Web aplikacijama IS Carinske uprave RH, potrebno je popuniti "Zahtjev za dodjelu ovlaštenja" i dostaviti ga pismenim putem ili putem telefaksa u Carinsku upravu. U Carinskoj upravi se zahtjev dokumentarno zavodi; dobiva klasu i urudžbeni broj. Nakon provedbe upravne procedure Carinska uprava proslijeđuje obrazac odgovornoj osobi APIS IT na završnu obradu dokumenta (otvaranje administratorskog računa). Odgovarajuća obavijest šalje se u tvrtku/otpremništvo na dogovoreni način (pošta, telefaks, e-mail). 

Svaka tvrtka/otpremništvo treba odrediti osobu koja će biti administrator, tj. posjedovati ovlaštenja za prijavu drugih korisnika tvrtke/otpremnika.

Na obrascu „Zahtjeva za dodjelu ovlaštenja“ potrebno je popuniti podatke o tvrtki/otpremništvu (naziv, osobni identifikacijski broj, adresni podaci, podaci za kontaktiranje) podatke o kontakt osobi (ime i prezime, broj telefona i telefaksa, e-mail adresa). Za administratora treba navesti prezime i ime i jedinstveni matični broj. 

U APIS IT-u se dodjeljuje korisničko ime administratora tvrtke/otpremništva i njegova lozinka, te mu se dodjeljuje pripadna autorizacija. 

Inicijalno se prijavljuje samo jedan administrator, ali ako se ukaže potreba može i neki dodatni korisnik dobiti takvo ovlaštenje. U tu svrhu potrebno je ispuniti “Obrazac za prijavu novog administratora” i dostaviti ga u Carinsku upravu RH na daljnje postupanje.

Također, ako postoje dodatne lokacije kojima je potrebno dodijeliti ovlast, koristi se obrazac “Podaci o lokaciji otpremništva”. Administrator automatski dobiva ovlaštenje uvida u sve dokumente tvrtke/otpremništva. Od vrsta poslova, za sada, dostupni su poslovi listanja i upisa jedinstvene carinske deklaracije te listanje bankovnih garancija i listanje bankovnih garancija za tranzit.

PROMJENA PODATAKA ZA TVRTKU (OTPREMNIŠTVO)

Ukoliko dođe do promjene zadnje prijavljenih podataka o tvrtki/otpremništvu (npr. u slučaju pogrešno dostavljenih podataka, naknadne promjene naziva, adrese tvrtke/otpremništva, odgovorne osobe, administratora i sl.) potrebno je iste dostaviti Carinskoj upravi RH popunjavanjem “Obrasca za promjenu podataka o tvrtki/otpremništvu” ili u slučaju promjene podataka o lokaciji otpremništva „Obrazac za promjenu podataka o lokaciji tvrtke/otpremništva“. Carinska uprava RH će dostavljene promjene dokumentarno zavesti i provesti u svom sustavu.

Promjenjivi su svi podaci osim matičnog broja tvrtke/otpremništva. U slučaju promjene matičnog broja, deaktiviraju se stari podaci i prijavljuju novi (kao za novu tvrtku/otpremništvo).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU OVLAŠTENJA

Za tvrtke/otpremništva koje su već prijavljene, ali im je potrebna dodatna autorizacija za Web aplikacije potrebno je popuniti obrazac „Dopuna ovlaštenja za korištenje WEB aplikacija“. Zahtjev se odnosi samo na one korisnike koji su već prijavljeni, ali žele dodatno ovlaštenje za rad s WEB aplikacijama.

U obrazcu „Dopuna ovlaštenja za korištenje WEB aplikacija“ je potrebno popuniti samo matični broj tvrtke/otpremništva (uz datum i potpis), jer su ostali podaci poznati.

U Carinskoj upravi se zahtjev dokumentarno zavodi; dobiva klasu i urudžbeni broj. Nakon provedbe upravne procedure Carinska uprava RH, proslijeđuje obrazac odgovornoj osobi u Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka na završnu obradu dokumenta (dopunu ovlaštenja). Odgovarajuća obavijest šalje se u tvrtku/otpremništvo na dogovoreni način (pošta, telefaks, e-mail).

UKIDANJE ADMINISTRATORSKIH OVLASTI

Ukoliko je potrebno ukinuti administratorske ovlasti koristi se „Obrazac za ukidanje administratorskih ovlasti“.

REGISTRACIJA DODATNIH KORISNIKA

Nakon registracije tvrtke/otpremništva i njenog administratora, administrator samostalno prijavljuje druge korisnike tvrtke/otpremništva.

Registracija dodatnih korisnika se obavlja kroz Internet aplikaciju "Ovlaštenja špeditera" (http://www2.carina.hr). Upute za korištenje ove aplikacije nalaze se u sklopu iste.

VAŽNO

Sve naprijed navedene tehničke upute korisnik primjenjuje na vlastitu odgovornost, te za moguće greške nastale njihovom primjenom Carinska uprava RH ne odgovara!