O Upravi

Vizija

Biti moderna i konkurentska carinska služba Europske unije koja pouzdano i učinkovito djeluje na jedinstvenom području Europske unije, primjenjujući nacionalne, europske i međunarodne carinske norme i praksu.

Misija

Carinska uprava će osigurati zaštitu i sigurnost društva, tržišta i financijskih interesa Republike Hrvatske i Europske unije učinkovitim postupanjem i prikupljanjem carinskih , trošarinskih i drugih davanja uz jačanje partnerskih odnosa s gospodarstvom.