Središnji ured

SREDIŠNJI URED obavlja poslove organiziranja, usmjeravanja i nadziranja rada službe i ustrojstvenih jedinica; prati razvoj i ostvarivanje ciljeva, priprema stručne podloge za unapređivanje organizacije rada i zakonitosti postupanja; sudjeluje u izradi plana prijedloga proračuna i plana rashoda, priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelovanja Carinske uprave.
 
Adresa:  Ministarstvo financija, Carinska uprava, Aleksandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb
Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak od 8 do 16
E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr