Adresar

Služba za RGP POŠTA

Šifra: HR030244
Adresa: Poštanska ulica 9
Mjesto: Velika Gorica
Radno vrijeme: Ponedjeljak-Subota od 7:30 do 15:30
E-mail: rgp_posta@carina.hr
Vrsta prijevoznog sredstva: R
Vrsta prometa: DEP,DES,EIN,ENT,EXP
Telefon: 01/6511-662
Telefon: +385 1 651 1662
Fax: +385 1 651 1664