Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo financija, Carinska uprava  nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.carina.gov.hr/
Ova Izjava ne odnosi se na sadržaj dostupan na domeni carina.hr i svim poddomenama *.carina.hr koje su rezervirane za poslovne i transakcijske sustave Ministarstva financija, Carinske uprave.
 
Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.carina.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nadogradnjom i redizajnom Internet stranica Ministarstva financija, Carinske uprave u sklopu platforme gov.hr programski je ispunjen dio zahtjeva za pristupačnost sukladno Europskoj normi EN 301 549 v1.1.2.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Fotografije i grafike objavljene na mrežnom sjedištu nemaju prikladan alternativni opis jer trenutna funkcionalnost za objavu sadržaja unutar navedenog mrežnog sjedišta to programski ne podržava
  • Određene poveznice na mrežnom sjedištu koje se nalaze kao naslovi ili se nalaze unutar sadržaja članka nisu adekvatno obilježene i istaknute te ih korisnik ne može lako prepoznati da je riječ o poveznicama
  • Većina poveznica koje su nastale kao naslovi cjelina na naslovnici ili drugim dijelovima mrežnog sjedišta nemaju prikladni alternativni opis
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
  • Određeni podnaslovi u sadržaju mrežnog mjesta i naslovi te podnaslovi u objavljenim priloženim dokumentima nisu formatirani na način prilagođen strojnom čitanju za slijepe i slabovidne osobe.
 
Ministarstvo financija, Carinska uprava će navedene stavke prilagođavati postepeno kada se za to stvore uvjeti.
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 29. listopada 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva financija, Carinske uprave.
Izjava je zadnji put preispitana 29. listopada  2020. Ministarstvo financija, Carinska uprava će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo financija, Carinsku upravu.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta internetskih stranica Ministarstva financija, Carinske uprave korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: javnost@carina.hr ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Alexandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb.
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr