Stupanje na snagu novih sankcijskih mjera prema Rusiji

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Tumačenje Europske komisije vezano za primjenu čl. 12.g. Uredbe 833/2014 koja je stupila na snagu 20.3.2024.godine o zabrani reexporta za Rusiju.

Dana 20.3.2024. godine stupila je na snagu odredba članka 12. g konsolidirane Uredbe 833/2014 EU koja propisuje obvezu da pri prodaji, isporuci, prijenosu ili izvozu u treću zemlju, uz iznimku partnerskih zemalja navedenih u Prilogu VIII.  Uredbe, robe ili tehnologije kako su uvrštene na popise u prilozima XI., XX. i XXXV. ove Uredbe, zajedničkih proizvoda visokog prioriteta kako su uvršteni na popis u Prilogu XL. ove Uredbe, ili vatrenog oružja i streljiva kako su uvršteni na popis u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 258/2012, izvoznici moraju, ugovorom zabraniti ponovni izvoz u Rusiju i ponovni izvoz za upotrebu u Rusiji.

Izvoznici također, osiguravaju da sporazum s partnerom iz treće zemlje sadržava i odgovarajuća pravna sredstva u slučaju kršenja ugovorne obveze preuzete u skladu s obvezama iz članka 12.g (vidi: Prilog 1).

Stranica