Kontrola uvoza proizvoda od željeza i čelika

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Od 30. rujna 2023. zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz ili kupnja proizvoda od željeza i čelika, kako su uvršteni na popis u Prilogu XVII. Uredbe 833/2014.

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz ili kupnja proizvoda od željeza i čelika, kako su uvršteni na popis u Prilogu XVII. Uredbe 833/2014  o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, ako su prerađeni u bilo kojoj trećoj zemlji i sadržavaju proizvode od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije.

Zbog toga uvoznici u trenutku uvoza moraju predočiti dokumentaciju kojom dokazuju zemlju podrijetla ulaznih materijala željeza i čelika koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u trećoj zemlji.
 
Sukladno tome, od 30. rujna 2023. u svim slučajevima uvoza, uključujući i stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje, privremeni uvoz ili primjene pojednostavnjenih postupaka, uvoznik će morati predočiti dokumentaciju kojom dokazuje da u proizvodnji nisu korišteni materijali iz gore navedenog popisa podrijetlom iz Rusije.
 
Od toga datuma, u UCD je potrebno deklarirati jedan od sljedećih uvjeta:
 
PE 12 03 L139 Odobrenje za uvoz na temelju članka 3.g.7. Uredbe Vijeća (EU) 833/2014
PE 12 04 Y824 Dokaz o zemlji podrijetla ulaznih materijala za željezo i čelik koji se upotrebljavaju za preradu proizvoda u trećoj zemlji
Y859 Roba stupila na Carinsko područje Europske Unije i predočena carinskim tijelima prije datuma stupanja na snagu ili početka primjene odgovarajućih uvoznih zabrana, ovisno o tome što nastupi kasnije (Članak 12.e Uredbe (EU) broj 833/2014)
 
 
Ako je u UCD deklarirana oznaka Y824 kojom deklarant izjavljuje da posjeduje dokaz o zemlji podrijetla ulaznih materijala korištenih u proizvodnji u trećoj zemlji potrebno je  deklarirati koji dokument prilaže kao dokaz o tome, a koji mogu biti:
 
  1. MILL TEST CERTIFIKAT (MTC) koji mora sadržavati:
- U slučaju poluproizvoda naziv postrojenja u kojem se odvija proizvodnja, naziv zemlje koja odgovara toplinskom broju zajedno s razvrstavanjem proizvoda na razini podbroja;
 
- U slučaju gotovih proizvoda naziv postrojenja u kojem se odvija proizvodnja, naziv zemlje koja odgovara toplinskom broju zajedno s razvrstavanjem proizvoda na razini podbroja te
  • Naziv zemlje i naziv postrojenja u kojem se provode sljedeći postupci prerade, prema potrebi:  
• Toplo valjanje;
• Hladno valjanje;
• Prevlačenje vrućim uranjanjem;
• Elektrolitičko prevlačenje;
• Prevlačenje organskim prevlakama;
•Zavarivanje;
• Bušenje/ekstrudiranje;
• Vučenje/pilgerovanje;
• ERW/SAW/HFI/Lasersko zavarivanje.
 
 
  1. Osim MTC-a, podrijetlo ulaznih materijala može se utvrditi i drugom dokumentacijom, kao što je izjava ili tvrdnja izvoznika ili proizvođača kojom se potvrđuje da uvezeni proizvod ne sadržava ruski čelik ili željezo. Uz spomenute izjave ostala dokumentacija koja može biti korištena su računi, dostavnice, izjave dobavljača, poslovna korespondencija, opisi proizvodnje itd.
 
Ovisno o konkretnom dokazu koji se prilaže uz UCD, iste je potrebno deklarirati u PE 12 03 odgovarajućim oznakama:
  • 7MIL-  Mill test certifikat (MTC)
  • 7DKZ   -  Dokumentacija kojom se dokazuje da uvezeni proizvod ne sadržava čelik ili željezo podrijetlom iz Rusije
 
Zbog lakšeg razumijevanja Europska komisija je napravila Smjernice pod nazivom Guidance note to Member States  on stopped goods  as a result of the sanctions koji se može pronaći na stranicama Europske komisije.

U skladu s izmjenama u 12. paketu sankcija, za proizvode koji su obrađeni u trećoj zemlji gdje su u njih ugrađeni proizvodi od čelika podrijetlom iz Rusije zabrana
- za robu iz tarifne oznake 7207 11 primjenjuje se od 01. travnja 2024., a
- za robe iz tarifnih oznaka 7207 12 10 i 7224 90  primjenjuje se od 01. listopada 2028.

 
 

Stranica