Obavijest Europske komisije gospodarskim subjektima, uvoznicima i izvoznicima s područja Unije o obvezi provođenja primjerenih mjera dužne pažnje prilikom poslovanja s trećim zemljama koje ne primjenjuju ograničenja na uvoz i izvoz iz Rusije i Bjelorusije

Slika /11680/Slika informacije općenita.jpg

Gospodarskim subjektima iz EU se savjetuje da poduzmu primjerene mjere dužne pažnje prilikom poslovanja s trećim zemljama koje ne primjenjuju ograničenja na uvoz i izvoz iz Rusije i Bjelorusije, posebice sa zemljama članicama Euroazijske ekonomske unije, koje uz Rusku Federaciju i Republiku Bjelorusiju čine Republika Armenija, Republika Kazahstan i Kirgiska Republika.
 
 
 

Budući da je roba u bilo kojoj članici Euroazijske ekonomske unije (dalje: EAEU) u slobodnom prometu na cijelom području EAEU-a, što za posljedicu ima opasnost od izbjegavanja sankcija prilikom kretanja robe preko područja tih zemalja, Europska komisija (dalje: EK) traži strožu kontrolu robnih transakcija s navedenim zemljama.
 
U tu svrhu je objavljena Obavijest gospodarskim subjektima, uvoznicima i izvoznicima (2022/C 145 I/01) kojom se  gospodarskim subjektima iz EU savjetuje da poduzmu primjerene mjere dužne pažnje koje su im na raspolaganju radi sprečavanja izbjegavanja mjera:
 
— preko izvoza u treće zemlje iz kojih se roba može lako preusmjeriti prema Rusiji i Bjelorusiji; posebnu pažnju treba obratiti na izvoz takve robe u zemlje Euroazijske ekonomske unije (EAEU, koju uz Rusku Federaciju i Republiku Bjelorusiju čine Republika Armenija, Republika Kazahstan i Kirgiska Republika) jer je roba u bilo kojoj članici EAEU-a u slobodnom prometu u cijelom EAEU-u,
 
— preko uvoza iz trećih zemalja iz kojih se predmetna roba može lako preusmjeriti u EU, posebno ako te zemlje ne primjenjuju ograničenja na uvoz iz Rusije i Bjelorusije; to se posebno odnosi na robu uvezenu iz ostalih zemalja Euroazijske ekonomske unije.

Stranica