Promjene kod podnošenja zahtjeva za izdavanje obvezujućih tarifnih informacija (OTI) – uvodi se primjena elektroničkog sustava

Dana 01.10.2018. godine Carinska uprava Republike Hrvatske pustila je u produkciju elektronički sustav EBTI unutar postojećeg ITMS sustava.

Nadogradnjom dosadašnjeg EBTI sustava, a prema zahtjevima Europske Komisije, Carinska uprava je izvršila zadano te će 01.listopada 2018. godine staviti u produkciju novi, nadograđeni, elektronički EBTI sustav.

To podrazumijeva obveznu primjenu elektroničkog  sustava za podnošenje EBTI  zahtjeva putem trader aplikacije, donošenje EBTI odluka putem carinske aplikacije te razmjenu svih ostalih dokumenata elektronički između dviju aplikacija.

Ujedno, urudžbiranje dokumenata obavljat će se automatski.
 
Carinska uprava će omogućiti prijelazno razdoblje do 31.12.2018. godine u kojem će biti omogućeno podnositeljima zahtjeva da zahtjev za EBTI podnesu u pisanom obliku (u dosadašnjoj formi) ukoliko trenutno nisu prijavljeni u G2B servis.

Postupak autorizacije  i autentikacije (provjere prava pristupa trader aplikaciji i ovlasti u aplikaciji) vrši se putem G2B servisa Carinske uprave. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine – produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.
 
Poveznica na G2B (obavijesti) servis je: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450
 
Poveznica za pristup nacionalnoj web aplikaciji je: https://e-carina.carina.hr/

Sve EBTI odluke kao i ostali dokumenti koje Carinska uprava donosi kroz nacionalni elektronički EBTI sustav od dana 01. listopada 2018. godine elektronički će se potpisivati.
 
Elektronički potpis izrađuje se putem digitalnog certifikata za tijela državne uprave na kvalificiranom (QSCD) kriptografskom uređaju u obliku USB tokena koji sadrži kvalificirani certifikat za elektronički potpis te certifikat za autentikaciju, izdanima sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ („Narodne novine“ br. 62/17, u daljnjem tekstu Zakon).
 
Napredan elektronički potpis, osiguran preuzetim USB token uređajem, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata.
 
Uputa za rad u trader aplikaciji dostupne su u samoj aplikaciji.Pisane vijesti