Prijava i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) bez obveze fizičkog dolaska u carinski ured kroz sustav e-Građani

Informacije o prijavi i plaćanju posebnog poreza na motorna vozila bez obveze fizičkog dolaska u carinski ured kroz sustav e-Građani.

Ova usluga namijenjena je fizičkim osobama koje prijavljuju nastanak porezne obveze  u svoje ime temeljem unosa ili uvoza motornog vozila za vlastite potrebe uključujući i prenamjenu vozila ako su se odlučile za utvrđivanje PPMV-a isključivo putem Tablice 1 Pravilnika.

Za pristup ovoj e-usluzi potrebno je posjedovati vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (2) (npr. mToken).

Prednosti podnošenja prijave putem sustava e-Građani
 
  • potpuno besplatan način podnošenja porezne prijave bilo putem računala ili mobilnog uređaja
  • uštedite svoj novac i vrijeme, komunicirajte digitalno s Carinskom upravom
  • sigurna, jednostavna, moderna i brza provedba poreznog postupka obračuna i naplate PPMV-a iz udobnosti vašeg doma ili omiljenog kafića, bez fizičkog dolaska u carinski ured
  • izravna komunikacija s carinskim  uredom u svakom trenutku poreznog postupka bez uključenih posrednika (npr. traženje dokumenata koji u trenutku podnošenja nisu dostavljeni)
  • sve obavijesti vezane za poreznu prijavu i porezno rješenje dostavljaju se u osobni korisnički pretinac (OKP)
  • ako vozilo podliježe naplati naknade za gospodarenje otpadnim vozilima, naknada se također prijavljuje i plaća zajedno s prijavom i plaćanjem PPMV-a

Kako pristupiti sustavu e-Građani?   
     
Porezna prijava se može podnijeti preko: 
Obvezni prilozi prilikom podnošenja porezne prijave
  • certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti izdana od nadležnog tijela u RH
  • račun ili druga komercijalna isprava odnosno kupoprodajni ugovor, odluka ili rješenje kojim je stečeno motorno vozilo
  • prometna dozvola ako se radi o rabljenom motornom vozilu
  • obrazac OV1 u slučaju da vozilo podliježe plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima

Bez obavijesti da je postupak naplate ppmv-a uspješno završen (što uključuje i naplatu naknade za gospodarenje otpadnim vozilima) nije moguće registrirati vozilo u stanici za tehnički pregled.

Više informacija možete pronaći na stranicama Carinske uprave carina.gov.hr putem poveznice Posebni porez na motorna vozila gdje se nalazi i poveznica za informativni izračun PPMV-a temeljem Tablice 1 Pravilnika Informativni kalkulator
Pomoć pri podnošenju porezne prijave korištenjem sustava e-Građani možete zatražiti putem adrese: motorna.vozila@carina.hr
                                    

Stranica