Pronašli i oduzeli ilegalni sitno rezani duhan

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Zagreb pronašli su na području Zagreba veću količinu ilegalnog sitno rezanog duhana.  

Provodeći pojačane mjere nadzora carinski službenici Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Zagreb 27. rujna 2021. pronašli su na području Zagreba veću količinu sitno rezanog duhana koji nije bio obilježen trošarinskim markicama Ministarstva financija RH.
 
Pregledom pomoćnog objekta na području Zagreba pronađeno je ukupno:
- 397,20 kilograma sitno rezanog duhana,
- jedna digitalna vaga.

Protiv osumnjičenika podnesena je kaznena prijava, a naknadnim obračunom trošarinskog duga naplatit će se i trošarina u iznosu od 341.592,00 kuna. Pronađena roba i digitalna vaga su oduzeti.

Pisane vijesti