REX

Sustav registriranih izvoznika, registracija

Dana 25.1.2021. godine Europska komisija je pustila u produkciju elektronički sustav zahtijevanja REX broja.

Navedeno znači kako će izvoznici koji još nisu registrirani u REX sustav, a žele se registrirati, zahtjev za registraciju moći podnijeti i elektroničkim putem.
To podrazumijeva primjenu elektroničkog sustava za podnošenje REX zahtjeva putem trader aplikacije. Putem iste, carina zaprima zahtjev, traži dopunu istog, ukoliko je potrebno te donosi Odluku o zahtjevu za status registriranog izvoznika, odnosno mijenja istu.

Zahtjev za stjecanjem statusa registriranog izvoznika jednokratni je postupak kojim izvoznik dostavlja sve potrebne informacije neophodne za dodjeljivanje statusa REX izvoznika.
Napominjemo, kako će gospodarstvenici u 1. kvartalu 2021. godine moći podnijeti zahtjev za registraciju i putem papirnatog zahtjeva LINK, odnosno moći će birati način podnošenja istog. 

Postupak autorizacije  i autentifikacije (provjere prava pristupa trader aplikaciji i ovlasti u aplikaciji) vrši se putem G2B servisa Carinske uprave. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine – produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.
 
Poveznica na G2B (obavijesti) servis je: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450
 
Poveznica za pristup REX aplikaciji je: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Sve REX odluke koje Carinska uprava donosi kroz REX sustav od dana 25. siječnja 2021. godine elektronički će se potpisivati.

Elektronički potpis izrađuje se putem digitalnog certifikata za tijela državne uprave na kvalificiranom (QSCD) kriptografskom uređaju u obliku USB tokena koji sadrži kvalificirani certifikat za elektronički potpis te certifikat za autentifikaciju, izdanima sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ („Narodne novine“ br. 62/17, u daljnjem tekstu Zakon).

Napredan elektronički potpis, osiguran preuzetim USB token uređajem, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata.
 
Uputa za rad u trader aplikaciji dostupne su u samoj aplikaciji.