Sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo Carinskoj upravi i Upravi za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede sufinancirana i isporučena 2 plovila za provedbu nadzora na moru

Nadležnost provođenja mjera nadzora na moru u sklopu integriranog upravljanja granicom u djelokrugu rada je i Carinske uprave i Ribarske inspekcije, Ministarstva poljoprivrede.
 

Aplicirajući u okviru dostupnih sredstava i fondova namijenjenih za jačanje operativnih kapaciteta nadležnih nadzornih tijela na moru, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. ugovoreno je i odobreno nabavljanje ukupno 4 plovila, a nabavna pojedinačna vrijednost plovila je  5.500.000,00 HRK bez PDV, od čega je 70% sredstava financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a 30 % sredstava je nacionalno financiranje – Ministarstvo poljoprivrede.
 
U prvoj polovici 2020. isporučena su 2 plovila,  model OLIMP VHB M46 te predana na korištenje u matične luke Rijeka i Zadar, a isti će se sukladno zajedničkim planovima rada prvenstveno koristiti od strane Mobilnih jedinica Carinske uprave kao i Ribarske inspekcije na cjelokupnom morskom carinskom području Republike Hrvatske.
 
Međuresornim Ugovorom o korištenju četiri plovila, Carinska uprava kao korisnik plovila osigurati će siguran vez za sva plovila te unutarnjim ustrojstvom osigurati osobe za upravljanje i operativno održavanje plovila, dok će Uprava za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede kao vlasnik plovila, snositi troškove redovnog i izvanrednog servisiranja, održavanja i popravaka, registracije i osiguranja plovila.
 
Plovila su izrađena u Republici Hrvatskoj, brodogradilišta u Puli i Šibeniku, i tehničkim kapacitetima u potpunosti prilagođena za višednevni boravak na moru, čime će se optimizirati troškovi pogonskog goriva i ostalih logističkih potreba tijekom provedbe kontinuiranih mjera nadzora od stane oba inspekcijska tijela na moru. Ostala dva plovila isporučiti će se do kraja 2020., a njihove matične luke biti će Split i Dubrovnik, čime su operativni kapaciteti nadzornih tijela na moru u pogledu plovila u potpunosti modernizirani.  
 
 

Pisane vijesti