Polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika

Polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika održati će se 16. i 17. srpnja 2004. godine, u Zagrebu, i to pismeni ispit u prostorijama Carinarnice Zagreb a usmeni dio ispita u Središnjem uredu Carinske uprave.
 
Prijavljenim kandidatima dostaviti će se pismeni pozivi na kućne adrese.
 
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (“Narodne novine” RH, broj 92/01) ministar financija donio je Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (“Narodne novine” RH, broj 92/04) kojim je u odnosu na prethodni Pravilnik, došlo do određenih izmjena.
Temeljem istog, kandidati su u obvezi na dan pristupanja ispitu dostaviti slijedeće:
  • prijavu za polaganje stručnog ispita (prilog 2. Pravilnika – NNRH, br.92/04)
  • upravne biljege u iznosu od 70,00 kuna
  • dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita u iznosu od 600,00 kuna u korist posebnog računa Carinske uprave RH, broj:2390001-1500001908 uz naznaku „naknada za polaganje stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike i
  • osobnu iskaznicu.
Kandidati koji su prethodno već izvršili uplatu koju propisuje stari Pravilnik u obvezi su izvršiti nadoplatu uplate. 
 


Pisane vijesti