Seminar na visokoj razini za države članice EU u okviru CUSTOMS 2020 programa i predsjedanja Finske Vijećem EU

Seminar u Helsinkiju imao je za cilj razmjenu mišljenja i ideja o ulozi carinske službe u EU u budućem razdoblju do 2040. godine, s obzirom na nove izazove i različite scenarije društvenog razvoja koji se odnose na trgovinu, carinu, društvena kretanja, regulativu, nove tehnologije i prijetnje od terorizma i nezakonitih migracija.

U okviru predsjedanja Finske Vijećem EU u drugoj polovini 2019. godine te uz potporu Customs 2020 programa i Europske komisije, u Helsinkiju je 30. i 31. listopada 2019. održan seminar na visokoj razini na temu Strateškog predviđanja stanja i uloge carine u EU do 2040. godine.
Seminaru su nazočili predstavnici 28 država članica EU te neke od država nečlanica EU, ali sudionica programa CARINA 2020 (Makedonija, Srbija), predstavnici Europske komisije (DG TAXUD i OLAF).
Uime Carinske uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske sudjelovali su pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave Hrvoje Čović i koordinator EU poslova i međunarodne suradnje Miroslav Lučić.
Razradu scenarija i strukturu rada u manjim grupama razvio je JRC – Zajednički istraživački centar i institut EU koji se bavi naprednim istraživanja u polju prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti. Seminar je rezultirao jednoglasno usvojenim zaključcima koji u osnovi podržavaju rad na razradi ovakvih scenarija kako bi se carinske službe u EU bolje pripremile za buduće razdoblje.

Pisane vijesti