Sastanak ravnatelja Carinske uprave i Ravnateljstva policije

Dosadašnja cjelokupna suradnja u svim područjima rada, a posebice u sprečavanju, suzbijanju i otkrivanju svih oblika nezakonitih radnji, kao i suradnja u sprječavanju krijumčarenja i nezakonitih migracija ocijenjena je kao učinkovita i uspješna.

15. srpnja 2019. godine u Ravnateljstvu policije održan je sastanak pomoćnika ministra financija i ravnatelja Carinske uprave, mr.sc. Hrvoja Čovića i glavnog ravnatelja policije, Nikole Miline sa suradnicima, s ciljem definiranja glavnih smjerova buduće zajedničke suradnje u sklopu integriranog upravljanja granicama.

Dosadašnja cjelokupna suradnja u svim područjima rada, a posebice u sprečavanju, suzbijanju i otkrivanju nezakonitih radnji, kao i suradnja u  sprječavanju krijumčarenja i nezakonitih migracija ocijenjena je kao učinkovita i uspješna. Kao jedan od ključnih pokazatelja dobre suradnje i koordinacije međusobnog rada je i zajednički rad carinskih i policijskih službenika  u Nacionalnom koordinacijskom centru policije, koji je u sklopu ovoga sastanka i posjećen.
Kako bi se i nadalje ostvarivali dogovoreni ciljevi i ispunjavale zajedničke obveze te u cilju dodatnog poboljšanja rada, dogovoreno je redovno održavanje sastanaka na razini svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave i Ravnateljstva policije posebice s aspekta realizacije aktivnosti koje proizlaze iz Strategije i Akcijskog plana za integrirano upravljanje granicama kao i radi buduće suradnje u razmjeni informacija i korištenja tehničke opreme.
Tako je i dogovoreno kako će Carinska uprava ustupiti šest plovila, tri pontona i prikolicu za prijevoz plovila, Ravnateljstvu policije.  Navedena plovila bit će raspoređena na plovnim putevima Dunava i Save, čime će se dodatno osnažiti tehnički kapaciteti granične policije u obavljanju poslova nadzora državne granice i kontrole plovidbe na rijekama.

Pisane vijesti