Voditelj CELBET-a posjetio Carinsku upravu

17. travnja u Središnjem uredu Carinske uprave održan je sastanak između predstavnika Carinske uprave, i upravljačke strukture CELBET projekta. Carinsku upravu je predstavljao zamjenik ravnatelja, gosp. Mario Demirović, a CELBET projekt gosp. Jyrki Linna, voditelj projekta.

CELBET  je projekt suradnje carinskih službi država članica EU koje se nalaze na vanjskoj kopnenoj granici, u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Radi se o 11 država članica EU: Litva, Latvija, Estonija, Finska, Poljska, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i Grčka,  koje se samom tom činjenicom čuvanja vanjske kopnene granice susreću sa sličnim izazovima i rješavaju slične probleme koji se pojavljuju u redovnom carinskom postupanju na granici. Projekt je uspostavljen u okviru Customs2020 Programa Unije, kao poseban stručni tim za specifično područje suradnje. Suradnja se odvija u 8 područja: upravljanju rizikom, međuagencijskoj suradnji i suradnji s trećim državama, operativnom nadzoru, opremi za carinski nadzor, obuci, upravljanju, evaluaciji i komunikaciji prema javnosti.

Zamjenik ravnatelja Mario Demirović je uz zahvalu za odličnim vođenjem i koordinacijom svih CELBET timova i aktivnosti, naglasio stvarnu korist od dosadašnjih rezultata aktivnosti CELBET projekta i sudjelovanja u istom, te izrazio spremnost za nastavak suradnje i provedbu aktivnosti predviđenih planom implementacije. Uz iskazanu načelnu spremnost da se razmotre ponuđeni modusi daljnje konkretne suradnje ponovljeno je stajalište da pri planiranju budućih aktivnosti treba uzimati u obzir administrativne kapacitete službi svake od država sudionica CELBET-a.

Pisane vijesti