Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića o pojednostavnjenju postupka uplate trošarine na alkoholna pića za 2016. godinu

U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića daje se slijedeća obavijest:

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu (ukoliko obveznik ipak dostavi izvješće, isto će se urudžbirati u spis obveznika).
 
Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (to jeste 100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja 2017. godine.
 
Paušalni iznos trošarine za 2016. godinu ovisno o zapremnini kotla, u visini od 100,00 ili 200,00 kuna, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je uplatiti do 31. siječnja 2017. godine nalogom za plaćanje tako da se:
 
  • u polje „model“ upiše broj modela „HR68“,
 
  • u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB).
 
  • prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.
 
Ukoliko je obveznik u 2016. godini proizveo više od 20 litara čistog alkohola, dužan je nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja tekuće godine dostaviti:
 
  • Obrazac GI-MP-JAP
         ili
  • izjavu s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića, na osnovu koje će carinski ured utvrditi i obračunati trošarinu te o istome obavijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine (100,00 ili 200,00 kuna) i tako obračunatu trošarinu uplatiti na propisani račun Državnog proračuna kako je gore pojašnjeno.
 
Financijsko zaduženje registriranih obveznika – malih proizvođača jakih alkoholnih pića carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.
 
Svrha ovoga pojednostavljenja je da obveznici ne moraju nužno fizički dolaziti u nadležni carinski ured pa se u tom smislu daju kontakt podaci ovlaštenih carinskih službenika kojima se mogu obratiti za davanje pomoći u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine:
 
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK
CARINSKI URED IME I PREZIME BROJEVI TELEFONA
CU OSIJEK DANIJELA ŠAT 032/453-213
CU OSIJEK MARIJA TIČINOVIĆ 032/453-232
CU SLAVONSKI BROD ANTUN KURKUTOVIĆ 035/453-529
CU SLAVONSKI BROD ANITA RADOŠ 035/453-520
CU VIROVITICA DARINKA DEJANOVIĆ 033/743-308
CU VIROVITICA DANIJELA KOVAČ 033/743-335
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB
CARINSKI URED IME I PREZIME BROJEVI TELEFONA
ZAGREB I TATIJANA LJUBIČIĆ 01/6511774
ZAGREB I VIKTOR ŠIROLA 01/6511774
ZAGREB II DENIS VIDOVIĆ 01/6511742
ZAGREB II MILJENKO MIHINJAČ 01/6511742
KOPRIVNICA MARIO SABOČANEC 048/664812
KOPRIVNICA VLADIMIR VUGRINEC 048/664810
KOPRIVNICA VIŠNJA ŠEGEREC 048/664810
VARAŽDIN VERICA ROGINA 042/234224
VARAŽDIN ŽELJKA MARIĆ 042/234224
SISAK RATIMIR CURIĆ 044/614424
SISAK SILVESTAR ROŽIĆ 044/614413
KARLOVAC DRAŽEN ZATEZALO 047/634755
KARLOVAC TANJICA KASUNIĆ 047/634763
KRAPINA MLADEN JUTRIŠA 049/264935
KRAPINA GORDANA KLASIĆ 049/264935
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA
CARINSKI URED IME I PREZIME BROJEVI TELEFONA
CU PULA LOREDANA ČERNAC 052-509-211
CU PULA SONJA BRADVICA 052-509-212
CU RIJEKA SAŠA MAGLICA 051-525-132
CU RIJEKA ZDRAVKO ŠIROLA 051-525-181
CU GOSPIĆ MARIJA LONČAR 053-655-306
CU GOSPIĆ JOSIP ĆAĆIĆ 053-655-308
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
CARINSKI URED PODRUČNI CARINSKI URED PODRUČNI CARINSKI URED
CU ZADAR ANITA GRGUROVIĆ 023/ 282 331
CU ZADAR MAJA STUDETIĆ 023/282 318
CU ŠIBENIK VESNA GRGURICA 022/ 462 229
CU ŠIBENIK IRENA LUGOVIĆ 022/ 462 216
CU SPLIT ANTE KATAVIĆ 021/ 316 104
CU SPLIT INES KELIĆ 021/ 316 142
CU PLOČE VIŠNJA DOKO 020/ 796 025
CU PLOČE MIROSLAV TOLIĆ 020/ 796 031
CU DUBROVNIK VIKTORIJA OBRADOVIĆ 020/ 772 021
CU DUBROVNIK DUBRAVKO GRBIĆ 020/ 772 019
CU DUBROVNIK VESNA ŠPIKULA 020/ 772 067


Pisane vijesti