Obavijest o produženju roka za podnošenje CBAM izvješća

Komisija je donijela odluku o mogućnosti produljenja roka za podnošenje CBAM izvješća.

Kako bi se olakšao postupak obveznika podnošenja koji su imali poteškoća s izvješćivanjem i još nisu podnijeli svoje tromjesečno CBAM izvješće, nova funkcionalnost bit će dostupna od 1. veljače u prijelaznom registru, omogućujući im da „zatraže odgođeno podnošenje” i da iskoriste mogućnost od dodatnih 30 dana za podnošenje svog CBAM izvješća.
 
Neće se izricati prekršaji obveznicima podnošenja koji su imali poteškoća pri podnošenju svog prvog CBAM izvješća. Odgođeno podnošenje CBAM izvješća zbog grešaka u sustavu bi se, po definiciji, smatralo opravdanim sve dok se podnošenje dogodi odmah nakon što su tehničke greške otklonjene.

Pisane vijesti