Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Tvrtka VELETABAK d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta Davidoff Evolve Blue,  Davidoff Evolve Blue 100s,  Davidoff Evolve Red i  Davidoff Evolve Red 100s , s datumom važenja od 08. studenoga 2023. godine.

Marke cigareta za koje su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 08.11.2023., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje - Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na sljedećem linku.

Pisane vijesti