Novine u primjeni novog uvoznog sustava HRAIS2

Od 1. siječnja 2023. godine započinje primjena novog uvoznog carinskog sustava – HRAIS2, koji je usklađen s odredbama Carinskog zakonika Unije i Delegirane i Provedbene uredbe.
 

Primjenom novog sustava, pravila podnošenja i popunjavanja uvozne carinske deklaracije usklađuje se s carinskim propisima, pri čemu su pravila popunjavanja propisana Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe. Time prestaje prijelazni period korištenja pravila definirana Prijelaznom delegiranom uredbom.
 
Pored ostalih novina koja uvodi novi uvozni carinski sustav, posebno se ističe obveza kreiranja zastupstva u okviru G2B sustava u svim slučajevima kada zastupnik podnosi uvoznu carinsku deklaraciju sukladno čl. 18. Carinskog zakonika Unije, kao izravni ili neizravni zastupnik.
 
To znači da nakon 1.1.2023. uvozne carinske deklaracije u svojstvu zastupnika mogu slati samo osobe koje su u G2B sustavu ovlašteni zastupati uvoznike. Zastupstvo se mora kreirati PRIJE podnošenja uvozne carinske deklaracije.
 
Način i pravila kreiranja zastupstva dostupna je na web stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450
 
Zastupanje se može kreirati na dva načina:
  • Zastupnik i zastupana osoba registrirani su u G2B sustavu
U ovom slučaju i zastupana osoba i zastupnik u okviru G2B sustavu kreiraju i potvrđuju konkretno zastupanje.
 
  • Samo je zastupnik registriran u G2B sustavu
U ovom slučaju zastupanje kreira zastupnik temeljem propisanog obrasca – Obrazac zastupanje koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. Nakon potpisanog obrasca od strane zastupane osobe, zastupnik kreira zastupanje uz obvezu prethodnog elektroničkog podnošenja potpisanog Obrasca zastupanja.
U ovom slučaju, zastupana osoba ne mora biti registrirana u G2B sustavu – dovoljno je da je registriran zastupnik koji će na temelju isprave o zastupanju (propisanog obrasca) kreirati zastupstvo.
 
Skreće se pozornost da se ova obveza kreiranja zastupstva odnosi i za slučajeve kada zastupnik u carinskom postupku zastupa fizičke i druge osobe koje, sukladno Pravilniku o EORI broju, ne moraju imati EORI broj. Pri tome, u slučaju kada zastupnik zastupa fizičku osobu iz RH koja ne mora posjedovati EORI broj, prilikom kreiranja zastupanja mora navesti OIB te fizičke osobe.
 
Za sva pitanja o načinu kreiranja zastupstva, zastupnik se može obratiti na e-mail adresu: helpdesk@carina.hr.
 
U slučaju kada uvoznik sam podnosi UCD (bez zastupnika) isti mora biti registriran u G2B sustava za pristup aplikaciji HRAIS2.

Stranica