Carinska uprava pojačanim službenim kontrolama na graničnim prijelazima sprječava unos zabranjenih opasnih herbicida i pesticida

U prvih pet mjeseci 2022. godine provodeći propisane službene kontrole na graničnim prijelazima, u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti zdravlja ljudi, okoliša, biljne i životinjske flore i faune, Carinska uprava je u 88 pojedinačnih slučajeva otkrila i spriječila pokušaj nezakonitog unosa više od četiri tisuće litara herbicidnih pripravaka i 61 kilogram insekticida i fungicida čiji je unos iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku i Europsku uniju zabranjen.

Carinska uprava oduzela je navedene nezakonite pripravke u prekršajnom postupku te je od počinitelja nezakonitog unosa naplatila više od milijun kuna novčanih kazni. Nekontrolirana i protupropisna uporaba ovih pripravaka, najčešće podrijetlom iz trećih zemalja, ima potencijalne štetne posljedice za zdravlje ljudi i životinja te zaštitu okoliša općenito.

Kako je proljeće vrijeme pojačanih poljoprivrednih radova uočeni su pojedinačni pokušaji nezakonitih unosa iz susjednih trećih zemalja sredstva za zaštitu bilja, unatoč svjesnosti kako je unos ali i uporaba u RH takvih proizvoda izričito zabranjena te je ista radi mogućeg štetnog utjecaja na bioraznolikost (između ostaloga i na životinjski svijet) nekontroliranom uporabom iznimno opasna.

Protuzakonita i nekontrolirana uporaba ovih opasnih  herbicida i pesticida, najčešće podrijetlom iz trećih zemalja, ima potencijalne štetne posljedice za zdravlje ljudi i životinja te zaštitu okoliša. Naime, njihova primjena može izravno ugroziti zdravlje poljodjelaca koji ih primjenjuju za zaštitu bilja, ali i zdravlje krajnjih potrošača takvim pripravcima tretiranih biljnih proizvoda. Također, može imati i izravan štetni utjecaj na zdravlje životinjskog svijeta jer ovi preparati mogu uzrokovati pomor širih razmjera poput recentnih slučajeva pomora pčela.

Nakon uočenog trenda pojedinačnih unosa, Carinska uprava pojačala je carinski nadzor na svim graničnim prijelazima, odnosno na vanjskoj granici carinskog područja Europske unije te za sve otkrivene slučajeve nezakonitog unosa, pojačala kaznenu politiku u okviru zakonskog raspona propisanih kazni.

U ovakvim slučajevima, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/16), članak 63. stavak 1. točka 3. propisuje sankcioniranje ako prilikom unosa robe u carinsko područje Unije ili iznošenja robe iz carinskog područja Unije, pravna ili fizička osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu ili dio robe, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, a za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna je u rasponu od 3.000,00 do 100.000,00 kuna.

Tako je, u prvih pet mjeseci 2022. oduzeto ukupno 4.320 litara različitih herbicidnih pripravaka, te oko 61 kg insekticida/fungicida čiji je unos i uporaba u EU/RH zabranjeni.

Pri tome, ukupno je izrečeno i naplaćeno preko milijun kuna novčanih kazni od 88 počinitelja, kako domaćih tako i stranih državljana.

Primjenjujući strogu politiku kažnjavanja, primjerice samo u mjesecu svibnju 2022. godine u 26 pojedinačnih slučajeva izrečeno je u prekršajnim nalozima ukupno 577.550,00 kuna novčanih kazni, od kojih je za količine veće od 2 litre zabranjenih herbicida raspon izrečenih kazni bio u iznosu od 15.000 do 50.000 kn.  

Carinska uprava će i nadalje, primjenjujući pojačane mjere nadzora, usmjeravati aktivnosti na otkivanje ovih nezakonitih radnji, ali i preventivnim informativnim mjerama, među kojima i putem medijskih objava te objava na web stranicama, apelirati na građane da je unos ovakvih pripravaka zabranjen i štetan za bioraznolikost u RH, te ih upozoravati da svaki namjerni ili pokušaj unosa iz neznanja zabranjenih roba, pa tako i herbicida, će biti strogo sankcioniran, a roba oduzeta i uništena.
 
 
 
Carinska uprava, Ministarstvo financija
 

Pisane vijesti