Početak Twinning light projekta u Crnoj Gori

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske dobila je na otvorenom pozivu realizaciju Twinning light projekta u Crnoj Gori.

Odabirom ponude Carinske uprave Ministarstva financija RH na objavljeni natječaj za provedbu projekta za pripremu nadogradnje TARICG sustava Uprave za prihode i carinu Crne Gore sukladno zahtjevima EU TARIC sustava i referentnih podsustava ITMS-a, označeno je prvo samostalno sudjelovanje Carinske uprave kao nositelja nekog Twinning projekta pretpristupne pomoći državama koje su u fazi pridruživanja EU.
Projekt je započeo održavanjem tzv. kick-off sastanka 3. veljače 2022., zbog epidemiološke situacije u virtualnom okruženju, koji je označio početak službenih aktivnosti, prvenstveno radionica, koje su se nastavile tijekom veljače i trajat će do kraja srpnja 2022.  Vrijednost projekta je 250.000 EUR i traje 6 mjeseci.
 
U provedbi projekta pod nazivom „Support to the Revenue and Customs Administration in preparation for upgrading TARICG to EU TARIC latest version and related ITMS subsystems“ , referentne oznake MN 17 IPA EC 02 21 TWL,  sudjelovat će 16 stručnjaka Carinske uprave koji će kroz tematske radionice, što obuhvaćaju zakonodavnu i poslovnu, IT i administrativnu komponentu pripreme nadogradnje nacionalnog TARICG sustava, pokušati usmjeriti poslovne procese Uprave za prihode i carinu Crne Gore vezane za tarifne aplikacije i pripremiti ih za daljnju nadogradnju TARICG sustava prema zahtjevima EU kako bi što lakše ispunili uvjete iz pregovaračkog procesa iz Poglavlja 29 u pristupnim pregovorima s EU. 

Pisane vijesti