Uredba o koeficijentima carinskih službenika - priopćenje

Slika /slike/istaknute_teme/uredba.jpg

U povodu medijskih objava koje se odnose na najavljene industrijske akcije Carinskog sindikata Hrvatske, a radi pravilnog i potpunog informiranja javnosti daje se sljedeće priopćenje.

S temeljnim ciljem pravednog vrednovanja i kvalitetnog uređenja radnopravnog i materijalnog položaja carinskih službenika, Ministarstvo financija, Carinska uprava je u kontinuiranom dijalogu sa svim sindikatima koji djeluju u carinskoj službi, a posebno s Carinskim sindikatom Hrvatske.
 
U proteklih sedam mjeseci ravnatelj Carinske uprave sa suradnicima održao je 15 radnih sastanaka s predstavnicima sindikata organiziranih u carinskoj službi (cca 35 sati), a od toga je 9 sastanaka održano isključivo s predstavnicima Carinskog sindikata Hrvatske. 
 
Važno je istaknuti da je Carinska uprava uključila sve sindikate u neposrednu izradu nacrta Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova carinskih službenika te da je u tu svrhu organizirala i radionicu radi izrade prijedloga Uredbe od strane predstavnika svih sindikata, pri čemu radionica nije dovela do zajedničkog prijedloga Uredbe.
 
U intenzivnom socijalnom dijalogu raspravljena su pitanja bitna za uređenje radnopravnog položaja carinskih službenika, uključujući i problematiku vezanu uz preustroj Ministarstva financija, pa tako i Carinske uprave i s time u vezi uređenja pitanja koeficijenata složenosti poslova i dodataka na posebne uvjete rada. 
 
S time u vezi treba posebno istaknuti da su predložena rješenja kojima se uređuju koeficijenti složenosti poslova carinskih službenika i dodaci na posebne uvjete rada, između ostaloga, i rezultat toga socijalnog dijaloga.
 
Posebno se naglašava da se prava carinskih službenika niti u jednom segmentu ne smanjuju te da je unutarnjim preraspodjelama i predloženim rješenjima usklađen materijalni položaj carinskih i poreznih službenika s obzirom na kriterije kojima se uređuje opis i složenost poslova pojedinih radnih mjesta.    
 
Osim toga, predloženim preustrojem carinske službe predviđeno je okrupnjavanje ustrojstvenih jedinica i smanjenje broja rukovodećih radnih mjesta u Središnjem uredu s obzirom na potrebu funkcionalne racionalizacije te je, s druge strane, predloženo osnaženje materijalnog položaja carinskih službenika koji, kao neposredni izvršitelji, obavljaju operativne poslove carinske službe.
 
To znači da su bitni zahtjevi socijalnih partnera, pa tako i u odnosu na ujednačavanje službeničkog i materijalnog statusa s poreznim službenicima, usvojeni i inkorporirani u sadržaj nacrta Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova carinskih službenika. 
 
Iz navedenog je jasno da je poduzimanje najavljenih industrijskih akcija neosnovano te ujedno izražavamo žaljenje što su u javnost plasirane informacije koje u dijelu javnosti mogu dovesti do nepotrebne zabrinutosti. 
 
Carinska uprava i nadalje je otvorena za dijalog sa socijalnim parterima, poglavito u vezi s radnopravnim i materijalnim statusom carinskih službenika te je u skladu s time i dana 11. srpnja 2017. godine upućen poziv za održavanje zajedničkog radnog sastanka. 


Pisane vijesti