Privremeno uvođenje obračunskog PDV-a pri uvozu - NOVE INFORMACIJE

Slika /8483/shutterstock_127456451.jpg

U cilju olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19, ravnatelj Carinske uprave donio je Uputu 6/20.

Temeljem odredbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 45/19, 35/20 i 43/20), za uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Općeg poreznog zakona (tj. do 20. lipnja 2020.) uvedena je mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu iskazivanjem kroz obveze u prijavi PDV-a.  
 
Mogućnost plaćanja uvoznog PDV-a iskazivanjem obveze u prijavi poreza na dodanu vrijednost mogu koristiti uvoznici/porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu i iskazuju taj porez kao obvezu u prijavi PDV-a, te koji odgovarajućim ispunjavanjem uvozne carinske deklaracije zatraže ovu pogodnost.
 
U tu svrhu, ravnatelj Carinske uprave donio je Uputu br. 6/20 koja detaljno propisuje postupak popunjavanja deklaracije i potrebnih provjera. Uputa je dostupna na web stranici Upute – Postupak uvoza.
 
Osim što će pozitivno utjecati na likvidnost gospodarstva, ova mjera će pozitivno utjecati i na rasterećenje garancija koje se koriste u postupku puštanja u slobodan promet zbog činjenice da se pri korištenju obračunskog PDV-a pri uvozu utvrđeni iznos duga po osnovi PDV-a ne zadužuje na referentni iznos položene garancije.
 
Primjena ove pogodnosti započinje 10. travnja 2020. u 07:00 sati. 

Sukladno odredbama Izmjene br. 1 Upute 6/20 o privremenoj uporabi obračunskoj poreza pri uvozu, a temeljem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 70/20) pogodnosti se primjenjuju na uvoz dobara obavljen do 20. rujna 2020. u 24:00 sati.

Na temelju izmjene članka 71. v Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 103/20) primjena ove pogodnosti produžena je do 31. prosinca 2020. u 24:00 sati.
 


Stranica