Ograničenje izvoza vezano uz COVID-19

Slika /8444/izvoz taric.jpg

Dana 26. travnja 2020. stupila je na snagu PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/568 od 23. travnja 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda.

Od izbijanja epidemiološke krize koju je prouzročio koronavirus SARS-CoV-2, s njim povezana bolest, COVID-19, brzo se širi cijelim svijetom. Zbog toga je znatno porasla potreba za osobnom zaštitnom opremom nužnom za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti i zaštitu zdravlja medicinskog osoblja koje liječi zaražene pacijente. Kako bi se pronašlo rješenje i spriječilo kritičnu situaciju, u interesu je Unije hitno poduzimanje mjera ograničenog trajanja kako bi se u svrhu osiguravanja adekvatnosti opskrbe u Uniji radi zadovoljenja nužne potražnje pobrinula da se izvoz osobne zaštitne opreme uvjetuje odobrenjem.

S obzirom da je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/402 оd 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, vrijedila 6 tjedana koji su istekli, 26. travnja 2020. stupila je na snagu PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/568 оd 23. travnja 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, dostupna na poveznici: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=HR.


Republika Hrvatska odredila je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe 2020/568 o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, (osobna zaštitna oprema).
 
Izvozna odobrenja izdavat će Služba za izvoznu kontrolu: (e-mail: Kontrola.izvoza@mvep.hr).

Sve informacije za izvoznike mogu se naći na : http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/osobna-zastitna-oprema/

Budući da nije donesena odluka o produžetku primjene ove Odluke, od 26. svibnja 2020. godine prestaje obveza predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda regulirana navedenom Odlukom.
 Stranica