Uputa br. 26/16 o postupanju s poštanskim pošiljkama i određivanju Hrvatske pošte d.d. kao deklaranta u poštanskom prometu