Uputa br. 59/16 o načinu i uvjetima postupanja te deklariranju podataka pri uvozu predmeta opće uporabe